Invånarpanelen

Invånarpanelen är öppen för alla som bor i Kalmar län och startades hösten 2017. Vi planerar att genomföra enkäter till panelen några gånger per år. Här kan du se de enkäter som är aktuella just nu. Du som har registrerat dig får även ett mail när det finns en ny enkät att svara på. 

E-tjänster och tillgänglighet till hälsocentraler

Öppen mellan: 2017-12-19 - 2018-01-31

Dina erfarenheter och uppfattning om vårdens e-tjänster, webbplatsen 1177.se och tillgängligheten till hälsocentralerna i länet. 

Landstingets första enkät till invånarpanelen handlar om dina erfarenheter och uppfattning om vårdens e-tjänster, webbplatsen 1177.se och tillgängligheten till hälsocentralerna i länet. Med hjälp av svaren kan vi prioritera områden där digitalisering kan ge dig en ännu bättre upplevelse av ditt möte med hälso- och sjukvården. 

Kontakt

Leif Knutsson
Samordnare
0480-841 27

Elisabeth Andersson
Kommunikatör
0480-843 38