Invånarpanelen

Invånarpanelen är öppen för alla som bor i Kalmar län och startades hösten 2017. Vi planerar att genomföra enkäter till panelen några gånger per år. Här kan du se de enkäter som är aktuella just nu. Du som har registrerat dig får även ett mail när det finns en ny enkät att svara på. 

Enkät om tandvården i Kalmar län

Öppen mellan: 2018-03-21 - 2018-04-22

I enkäten frågar vi dig om dina erfarenheter och uppfattning om tandvården i länet. 

Den här enkäten handlar om bemötande, tillgänglighet och allmänna frågor kring nyttjandet av olika former av tandvård. Du får även möjlighet att lämna förslag om hur du skulle vilja att tandvården fungerar i framtiden. 

Kontakt

Elisabeth Andersson
Kommunikatör
0480-843 38